IX .  . IX .  .

IX-SRC=_H.gif SRC=v.gifSRC=v.gif.
BORDER=0   BORDER=0

SRC=C/_I.gifSRC=C/_S.gifSRC=C/_T.gifSRC=C/_O.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_I.gifSRC=C/_K.gifSRC=C/_O.gif-SRC=C/_K.gifSRC=C/_U.gifSRC=C/_L.gifSRC=C/_ER.gifSRC=C/_T.gifSRC=C/_U.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_N.gifSRC=C/_JI.gifSRC=C/_E.gifSRC=C/_S.gifSRC=C/_O.gifSRC=C/_B.gifSRC=C/_JI.gifSRC=C/_T.gifSRC=C/_I.gifSRC=C/_JA.gif SRC=C/_L.gifSRC=C/_I.gifSRC=C/_T.gifSRC=C/_E.gifSRC=C/_RAT.gifSRC=C/_U.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_N.gifSRC=C/_JI.gifSRC=C/_J.gif SRC=C/_P.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_O.gifSRC=C/_C.gifSRC=C/_E.gifSRC=C/_S.gifSRC=C/_S.gif SRC=C/_N.gifSRC=C/_A.gif SRC=C/_R.gifSRC=C/_U.gifSRC=C/_S.gifSRC=C/_I.gif SRC=C/_L.gifSRC=C/_I.gifSRC=C/_T.gifSRC=C/_E.gifSRC=C/_RAT.gifSRC=C/_U.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_N.gifSRC=C/_JI.gifSRC=C/_J.gif SRC=C/_P.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_O.gifSRC=C/_C.gifSRC=C/_E.gifSRC=C/_S.gifSRC=C/_S.gif SRC=C/_V.gif SRC=C/_E.gifSRC=C/_V.gifSRC=C/_R.gifSRC=C/_O.gifSRC=C/_P.gifSRC=C/_E.gifSRC=_S.gifSRC=o.gifSRC=z.gifSRC=d.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=s.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=ja.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gifSRC=j.gif
SRC=a.gifSRC=z.gifSRC=b.gifSRC=u.gifSRC=k.gifSRC=i.gif SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=l.gifSRC=l.gifSRC=o.gifSRC=m.gif SRC=i.gif
SRC=_M.gifSRC=e.gifSRC=f.gifSRC=o.gifSRC=d.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=m.gif (863)

SRC=_O.gifSRC=b.gifSRC=erh.gifSRC=e.gifSRC=d.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=k.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=z.gifSRC=e.gifSRC=m.gif
SRC=_O.gifSRC=l.gifSRC=e.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=m.gif SRC=v.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=ch.gifSRC=n.gifSRC=ji.gifSRC=h.gif
SRC=s.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=ja.gifSRC=n.gif SRC=v.gif SRC=r.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=f.gifSRC=e.gifSRC=o.gif-
SRC=d.gifSRC=a.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=e.gif SRC=g.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=u.gifSRC=d.gifSRC=a.gifSRC=r.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=v.gifSRC=o.gif--
SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=u.gifSRC=ju.gif SRC=_R.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=er.gif SRC=s.gif SRC=c.gifSRC=e.gifSRC=n.gif-
SRC=t.gifSRC=r.gifSRC=o.gifSRC=m.gif SRC=v.gif SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=e.gif (SRC=v.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=a.gifSRC=ja.gif
SRC=p.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=a.gif IX SRC=v.gif.)

SRC=_P.gifSRC=o.gifSRC=ja.gifSRC=v.gifSRC=l.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=d.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=a.gifSRC=v.gif-
SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=h.gif SRC=o.gifSRC=t.gifSRC=r.gifSRC=ja.gifSRC=d.gifSRC=o.gifSRC=v.gif SRC=v.gif SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gif-
SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gifSRC=j.gif SRC=_R.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=i.gif (SRC=k.gifSRC=o.gifSRC=n.gif. IX SRC=v.gif.)

SRC=_D.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=o.gifSRC=r.gif SRC=k.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=o.gif
SRC=k.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=z.gifSRC=ja.gif SRC=_O.gifSRC=l.gifSRC=e.gifSRC=g.gifSRC=a.gif SRC=s.gif SRC=_V.gifSRC=i.gifSRC=z.gifSRC=a.gifSRC=n.gif-
SRC=t.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=j.gif (911)

SRC=_N.gifSRC=a.gifSRC=sh.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=v.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=p.gifSRC=e.gifSRC=ch.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=v.gif
SRC=n.gifSRC=a.gif SRC=_R.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=er.gif (915) SRC=_P.gifSRC=o.gifSRC=h.gifSRC=o.gifSRC=d.gif
SRC=k.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=z.gifSRC=ja.gif SRC=_I.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=ja.gif SRC=n.gifSRC=a.gif SRC=p.gifSRC=e.gifSRC=ch.gifSRC=e.gif-
SRC=n.gifSRC=e.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=v.gif (920)

SRC=_D.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=o.gifSRC=r.gif SRC=k.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=z.gifSRC=ja.gif SRC=_I.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=ja.gif
SRC=s.gif SRC=_V.gifSRC=i.gifSRC=z.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=j.gif (944)
SRC=_S.gifSRC=m.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=t.gifSRC=er.gif SRC=k.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=z.gifSRC=ja.gif SRC=_I.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=ja.gif
(945) SRC=_K.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=zh.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=v.gif
SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=e.gif SRC=_O.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=g.gifSRC=i.gif (945--
964)

SRC=_V.gifSRC=o.gifSRC=z.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=k.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=v.gif SRC=_B.gifSRC=o.gifSRC=l.gif-
SRC=g.gifSRC=a.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=i.gif SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=m.gifSRC=i.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=v.gifSRC=a.gif SRC=i.gif
SRC=e.gifSRC=g.gifSRC=o.gif SRC=l.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=a.gifSRC=t.gifSRC=u.gifSRC=r.gifSRC=ji.gif (60-SRC=e.gif
SRC=g.gifSRC=o.gifSRC=d.gifSRC=ji.gif)

SRC=_K.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=zh.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=_S.gifSRC=v.gifSRC=ja.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=a.gif
SRC=_I.gifSRC=g.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=i.gifSRC=ch.gifSRC=a.gif SRC=v.gif SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=e.gif
(964-972)

SRC=_O.gifSRC=s.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=_S.gifSRC=v.gifSRC=ja.gifSRC=csh.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=j.gif
SRC=_R.gifSRC=i.gifSRC=m.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gifSRC=j.gif SRC=i.gifSRC=m.gifSRC=p.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=i.gif
(962)

SRC=_R.gifSRC=a.gifSRC=z.gifSRC=g.gifSRC=r.gifSRC=o.gifSRC=m.gif SRC=k.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=z.gifSRC=e.gifSRC=m.gif SRC=_S.gifSRC=v.gifSRC=ja.gif-
SRC=t.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=o.gifSRC=m.gif SRC=_H.gifSRC=a.gifSRC=z.gifSRC=a.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=i.gif
(965)

SRC=_P.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=h.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=t.gif-
SRC=v.gifSRC=a.gif SRC=v.gif SRC=_P.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=sh.gifSRC=e.gif (966)


SRC=_K.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=zh.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=_V.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=d.gifSRC=i.gifSRC=m.gifSRC=i.gifSRC=r.gifSRC=a.gif
SRC=_S.gifSRC=v.gifSRC=ja.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=i.gifSRC=ch.gifSRC=a.gif SRC=v.gif SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=e.gif
(980-1015)

SRC=_P.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=ja.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=h.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=t.gif-
SRC=v.gifSRC=a.gif SRC=n.gifSRC=a.gif SRC=_R.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=i.gif (988)

SRC=_P.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=r.gifSRC=o.gifSRC=j.gifSRC=k.gifSRC=a.gif SRC=_D.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=ja.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=n.gif-
SRC=n.gifSRC=o.gifSRC=j.gif SRC=c.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=k.gifSRC=v.gifSRC=i.gif SRC=v.gif SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=e.gif
(990)

SRC=_D.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=j.gif
 SRC=f.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=k.gif
SRC=l.gifSRC=jo.gifSRC=r.gif.

SRC=r/_R.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=u.gifSRC=a.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=n.gifSRC=a.gifSRC=ja.gif SRC=ch.gifSRC=a.gifSRC=r.gifSRC=a.gif IV SRC=v.gif.
 SRC=i.gifSRC=z.gif SRC=_L.gifSRC=e.gifSRC=p.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=kavjka.gif


SRC=r/_D.gifSRC=o.gifSRC=h.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=e.gif
 SRC=n.gifSRC=a.gifSRC=d.gifSRC=p.gifSRC=i.gifSRC=s.gifSRC=i.gifSRC=kavjka.gif

SRC=_A.gifSRC=l.gifSRC=k.gifSRC=u.gifSRC=i.gifSRC=n.gif (735-804):
SRC=p.gifSRC=o.gifSRC=ch.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=k.gif SRC=k.gifSRC=a.gifSRC=r.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=g.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=j.gif
SRC=m.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=u.gifSRC=l.gif, SRC=i.gifSRC=s.gifSRC=p.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=z.gifSRC=o.gif-
SRC=v.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=sh.gifSRC=i.gifSRC=j.gifSRC=s.gifSRC=ja.gif SRC=v.gif SRC=m.gifSRC=o.gifSRC=n.gifSRC=a.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=ji.gifSRC=r.gif-
SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=h.gif SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=p.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=ja.gifSRC=h.gif.

SRC=_K.gifSRC=i.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=l.gifSRC=l.gif (826-869) SRC=i.gif

SRC=_M.gifSRC=e.gifSRC=f.gifSRC=o.gifSRC=d.gifSRC=i.gifSRC=j.gif (820-885):
SRC=p.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=o.gifSRC=d.gif SRC=_B.gifSRC=i.gifSRC=b.gifSRC=l.gifSRC=i.gifSRC=i.gif,
SRC=_K.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=m.gifSRC=ch.gifSRC=e.gifSRC=j.gif, "SRC=_P.gifSRC=r.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=s.gif SRC=k.gif
SRC=_E.gifSRC=v.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=g.gifSRC=e.gifSRC=l.gifSRC=i.gifSRC=ju.gif", "SRC=_K.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=n.gif
SRC=_D.gifSRC=m.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=ju.gif SRC=_S.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=u.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gif-
SRC=m.gifSRC=u.gif" (SRC=d.gifSRC=r.gif. SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=g.gif.)

SRC=_CH.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=z.gifSRC=e.gifSRC=c.gif SRC=_H.gifSRC=r.gifSRC=a.gifSRC=b.gifSRC=r.gif: "SRC=_O.gif

SRC=p.gifSRC=i.gifSRC=s.gifSRC=er.gifSRC=m.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=a.gifSRC=h.gif" (SRC=k.gifSRC=o.gifSRC=n.gif. IX SRC=v.gif.)
(SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=g.gif.)

SRC=_K.gifSRC=l.gifSRC=i.gifSRC=m.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=t.gif SRC=_O.gifSRC=h.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=d.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=j.gif

(SRC=o.gifSRC=k.gif. 840--916): SRC=s.gifSRC=l.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=a.gif,
SRC=p.gifSRC=o.gifSRC=u.gifSRC=ch.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=ja.gif, SRC=p.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=v.gifSRC=o.gifSRC=d.gifSRC=ji.gif
(SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=g.gif.)

SRC=_A.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=e.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=m.gif SRC=_S.gifSRC=h.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=k.gif:.

"SRC=_V.gifSRC=i.gifSRC=d.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif" (SRC=o.gifSRC=k.gif. 940)
(SRC=l.gifSRC=a.gifSRC=t.gif.)

SRC=_L.gifSRC=i.gifSRC=u.gifSRC=t.gifSRC=p.gifSRC=r.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=d.gif SRC=_K.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=m.gifSRC=o.gifSRC=n.gif-

SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=j.gif (SRC=o.gifSRC=k.gif. 920-972):
"SRC=_V.gifSRC=o.gifSRC=z.gifSRC=d.gifSRC=a.gifSRC=ja.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=e.gif" (SRC=l.gifSRC=a.gifSRC=t.gif.)

SRC=_R.gifSRC=u.gifSRC=d.gifSRC=a.gifSRC=k.gifSRC=i.gif (SRC=o.gifSRC=k.gif. 860-941):

SRC=l.gifSRC=i.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=k.gifSRC=a.gif (SRC=p.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=s.gif.-SRC=t.gifSRC=a.gifSRC=d.gifSRC=zh.gif.)

SRC=_K.gifSRC=o.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=n.gif SRC=_P.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=f.gifSRC=i.gifSRC=r.gifSRC=o.gif-

SRC=g.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=t.gif (905-959): "SRC=_O.gifSRC=b.gif
SRC=o.gifSRC=b.gifSRC=ji.gifSRC=ch.gifSRC=a.gifSRC=ja.gifSRC=h.gif SRC=p.gifSRC=r.gifSRC=i.gif SRC=v.gifSRC=i.gifSRC=z.gifSRC=a.gifSRC=n.gif-
SRC=t.gifSRC=i.gifSRC=j.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gifSRC=m.gif SRC=d.gifSRC=v.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=e.gif" (SRC=g.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=ch.gif.)

SRC=_K.gifSRC=o.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=n.gif SRC=_P.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gif-

SRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=j.gif: "SRC=_U.gifSRC=ch.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=e.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=n.gifSRC=o.gifSRC=e.gif
SRC=_E.gifSRC=v.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=g.gifSRC=e.gifSRC=l.gifSRC=i.gifSRC=e.gif", "SRC=_A.gifSRC=z.gifSRC=b.gifSRC=u.gifSRC=ch.gif-
SRC=n.gifSRC=a.gifSRC=ja.gif SRC=m.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=v.gifSRC=a.gif", "SRC=_S.gifSRC=l.gifSRC=u.gifSRC=zh.gif-
SRC=b.gifSRC=a.gif SRC=_M.gifSRC=e.gifSRC=f.gifSRC=o.gifSRC=d.gifSRC=i.gifSRC=ju.gif" (SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=g.gif.)

SRC=_I.gifSRC=o.gifSRC=a.gifSRC=n.gifSRC=n.gif SRC=_JE.gifSRC=k.gifSRC=z.gifSRC=a.gifSRC=r.gifSRC=h.gif: "SRC=_N.gifSRC=e.gifSRC=b.gifSRC=e.gif-

SRC=s.gifSRC=a.gif", "SRC=_SH.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=d.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=v.gif"
(SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=g.gif.)

SRC=_K.gifSRC=o.gifSRC=z.gifSRC=m.gifSRC=a.gif SRC=_P.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=v.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=e.gifSRC=r.gif: "SRC=_B.gifSRC=e.gif-

SRC=s.gifSRC=e.gifSRC=d.gifSRC=a.gif SRC=n.gifSRC=a.gif SRC=n.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=o.gif-
SRC=ja.gifSRC=v.gifSRC=i.gifSRC=v.gifSRC=sh.gifSRC=u.gifSRC=ju.gifSRC=s.gifSRC=ja.gif SRC=e.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=s.gifSRC=er.gif SRC=_B.gifSRC=o.gif-
SRC=g.gifSRC=o.gifSRC=m.gifSRC=i.gifSRC=l.gifSRC=a.gif" (SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=g.gif.)

SRC=_V.gifSRC=i.gifSRC=d.gifSRC=u.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=d.gif SRC=_K.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=v.gifSRC=e.gifSRC=j.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=j.gif
(SRC=o.gifSRC=k.gif. 925-SRC=p.gifSRC=o.gifSRC=s.gifSRC=l.gifSRC=e.gif 973):
"SRC=_I.gifSRC=s.gifSRC=t.gifSRC=o.gifSRC=r.gifSRC=i.gifSRC=ja.gif SRC=s.gifSRC=a.gifSRC=k.gifSRC=s.gifSRC=o.gifSRC=v.gif"
(SRC=l.gifSRC=a.gifSRC=t.gif.)

SRC=_P.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=v.gifSRC=ji.gifSRC=e.gif SRC=p.gifSRC=a.gifSRC=m.gifSRC=ja.gifSRC=t.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=k.gifSRC=i.gif

SRC=l.gifSRC=a.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=o.gifSRC=j.gif SRC=p.gifSRC=i.gifSRC=s.gifSRC=er.gifSRC=m.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=n.gifSRC=o.gif-
SRC=s.gifSRC=t.gifSRC=i.gif SRC=v.gif SRC=_P.gifSRC=o.gifSRC=l.gifSRC=er.gifSRC=sh.gifSRC=e.gif (SRC=h.gifSRC=r.gifSRC=o.gifSRC=n.gifSRC=i.gif-
SRC=k.gifSRC=i.gif, SRC=zh.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=ja.gif SRC=i.gif SRC=t.gif. SRC=p.gif.)
"SRC=_ZH.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=s.gifSRC=v.gif. SRC=_L.gifSRC=ju.gifSRC=d.gifSRC=m.gifSRC=i.gif-
SRC=l.gifSRC=ji.gif", "SRC=_ZH.gifSRC=i.gifSRC=t.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=s.gifSRC=v.gif. SRC=_V.gifSRC=a.gifSRC=c.gif-
SRC=l.gifSRC=a.gifSRC=v.gifSRC=a.gif" (SRC=ch.gifSRC=e.gifSRC=sh.gif.)

SRC=_F.gifSRC=i.gifSRC=r.gifSRC=d.gifSRC=o.gifSRC=u.gifSRC=s.gifSRC=i.gif (SRC=o.gifSRC=k.gif. 935-

SRC=o.gifSRC=k.gif. 1020): "SRC=_SH.gifSRC=a.gifSRC=h.gifSRC=n.gifSRC=a.gifSRC=m.gifSRC=e.gif"
(SRC=p.gifSRC=e.gifSRC=r.gifSRC=s.gif.)

SRC=_S.gifSRC=i.gifSRC=m.gifSRC=e.gifSRC=o.gifSRC=n.gif SRC=_N.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=ji.gifSRC=j.gif SRC=_B.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=o.gif-

SRC=s.gifSRC=l.gifSRC=o.gifSRC=v.gif (949-1022): SRC=b.gifSRC=o.gifSRC=g.gifSRC=o.gif-
SRC=s.gifSRC=l.gifSRC=o.gifSRC=v.gifSRC=s.gifSRC=k.gifSRC=i.gifSRC=e.gif SRC=s.gifSRC=o.gifSRC=ch.gifSRC=i.gifSRC=n.gifSRC=e.gifSRC=n.gifSRC=i.gifSRC=ja.gif,
SRC=p.gifSRC=o.gifSRC=je.gifSRC=z.gifSRC=i.gifSRC=ja.gif (SRC=g.gifSRC=r.gifSRC=e.gifSRC=ch.gif.)

        . . . 1887 .